Tullauspalvelut lyhyesti:

  • vientiasiakirjojen laatiminen ja viennin tulli-ilmoitukset
  • preferenssioikeuksien tarkastaminen ja tavaraliikennetodistusten laaatiminen
  • kirjeenvaihto tullivirastojen kanssa
  • avustaminen kaikenlaisissa hakemusasioissa
  • avustaminen tullaukseen liittyvissä kysymyksissä
  • tuontitullauksen suorittaminen

PFAFF INTERNATIONALin PALVELUVALIKOIMA

Pfaff International tarjoaa teille kuljetusten ohella myös kattavat tullauspalvelut. Kun rahtia lähetetään maasta toiseen, on täytettävä joukko lomakkeita ja otettava huomioon erilaisia määräyksiä. Vienti- ja tuontitoiminnassa kaikki täytyy dokumentoida. Samoin on noudatettava kunkin maan ja tulliviranomaisen määräyksiä sekä säädöksiä. Asiantuntemusta tarvitaan epämiellyttävien yllätysten välttämiseksi. Osaava yhteistyökumppani on paras tae hyvään lopputulokseen pääsemiseksi.

Tuonti- ja vientitoiminnan tullauspalvelut

Kaikki tavarat, jotka viedään ei-EU-valtioon tai tuodaan sieltä, on tullattava. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tavarat on ilmoittava asianomaiselle tullivirastolle, jonka täytyy hyväksyä ne. Mahdollisesti perittävät tullit ja verot täytyy selvittää.

Kolmansien maiden viennissä tavara täytyy ilmoittaa asianmukaiselle tullivirastolle kauppalaskujen ja pakkauslistojen mukaisesti, vientirajoitukset huomioon ottaen. Tullin suorittaman tavaran katselmuksen ja luvan antamisen jälkeen laaditaan niin kutsuttu viennin saateasiakirja. Sen jälkeen tavara voidaan toimittaa. On myös valtioita, jotka ovat sopineet keskenään tulli-etuuskohtelusta tietyille tavaroille. Jos sellainen on olemassa, tuontitullauksessa lankeaa maksettavaksi vain vähäinen tai jopa olematon tullimaksu. Se, onko tavara yksittäistapauksessa oikeutettu tulli-etuuskohteluun, selvitetään lähetyslistan ja alkuperätodistuksen perusteella ja annetaan tavaratodistus, jos etuuskohtelu on voimassa.

Tästä riippumatta jokaisesta kolmansista maista saapuneesta tuontitavarasta täytyy maksaa tuonnin arvonlisävero. Tuontitullauksen paikka voi vaihdella. Tuontitapauksessa EU:n jäsenvaltioon tavara tullataan heti EU-rajan tullipaikassa, tai kuljetetaan edelleen tulli-transit-tavarana vastaavin asiakirjoin. Tullaaminen tehdään vasta sen jälkeen maan sisäosissa, esimerkiksi vastaanottajan luona. Maahantuonti edellyttää joka tapauksessa, että käytössä on joko maahantuojan oma tai hänen palveluntarjoajansa tullisiirtymätili: sen kautta tullin arvonlisävero ja tullit voidaan suorittaa.  Maksut voidaan suorittaa tullivirastolle myös etukäteen. 

Miksi Pfaff International on oikea kumppani näihin tehtäviin?

Tuonti- ja vientitoiminnassa on otettava huomioon monia tärkeitä yksityiskohtia. Tullausmääräykset ovat monivaikutteisia, työläitä ja osittain myös vaikeaselkoisia. Pfaff International tarjoaa tähän kattavat palvelut ja on aina käytettävissä neuvovana ja palvelevana asiantuntijana. Tiimimme tietotaito on aina ajan tasalla – ja on näin ollen aina varustautunut parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan kysymyksiinne tuonti- ja vientiasioissa.

Kiinnostavatko palvelumme? Klikkaa TÄSTÄ niin pääset yhteydenottosivullemme.