Eurooppalainen maaNTIEliikenne Lyhyesti

  • raskas- ja erikoiskuljetukset
  • kaivostuotannon koneiden ja laitteiden kuljetusjärjestelyt
  • maatalouskoneiden kuljetukset
  • ajettavien koneiden / autojen kuljetukset
  • uusien matkailuautojen ja –vaunujen kuljetukset
  • trailerikuljetukset, LTL/FTL

Tarjoamme maantieliikenne kuljetuksia euroopanlaajuisesti, Venäjälle ja aiempiin IVY-maihin.

banner-image-010
banner-image-007Schwertransporte und Sondertransporte von Pfaff Logistik und Transport
LKW

Tavaraliikenne maatiekuljetuksena

Harvemmin ihmiset tulevat ajatelleeksi, miten tavarat päivittäin kuljetetaan määränpäihinsä. Normaalina pidetään sitä, että toivotut tavarat ovat saatavilla ilman viivästymisiä ja kaiken aikaa. Tämä kuitenkin edellyttää huomattavaa logistista palvelutoimintaa.

Eurooppalainen maantieliikenne – faktat

Monet tavarat kuljetetaan edelleen maanteitse. Kuorma-auto on tällöin yhä merkittävin liikenneväline. Pfaff International käyttää näihin kuljetuksiin sekä omia ajoneuvojaan että luotettavan kansainvälisen verkostonsa ajoneuvoja. Näin on mahdollista kaiken aikaa luotettavasti vastata odotuksiin ja reagoida lyhyellä varoitusajalla ilmeneviin tarpeisiin kaikkialla. Konaisuutena tarkastellen markkina kasvaa kaiken aikaa, koska Euroopan Unionin kauppa- ja tullivapauden ansiosta tuonti ja vienti ovat yksinkertaistuneet.

Eurooppalainen maatieliikenne turvaa rajattoman tarjonnan

Maaliikenne on tärkeä, sillä se kuljettaa päivittäin koneita, rakennusaineita, elintarvikkeita, vaatteita ja paljon muuta maanosamme joka nurkalle. Vaatimukset ovat korkealla, koska kuljetusten täytyy kaiken aikaa olla täsmällisesti ja häiriöttä perillä.

Tätä varten tarvitaan myös paljon erikoiskuljetuksia. Esimerkiksi pilaantuvat tavarat kuljetetaan kylmä-ajoneuvoissa. Jotkut koneet luokitellaan raskas- tai erikoiskuljetuksiksi ja ne täytyy kuljettaa vastaavissa erikoisajoneuvoissa, joita varten tarvitaan yleensä erikoislupa.

Jotkut tavarat ositetaan/kootaan ja pakataan uudestaan vielä kuljetuksen aikana. Myös tämä vaatii erityistä organisoimista ja kokonaistilanteen hallintaa.

Eurooppalainen maatieliikenne

Koko Euroopassa ja yli sen rajojen on olemassa hyvin monipuolinen liikenneverkosto. 1921 rakennettiin Saksaan ensimmäinen moottoritie ja siitä lähtien tie- ja moottoritieverkosto on laajentunut jatkuvasti. Siitä huolimatta edelleen kasvava liikenne merkitsee huolintayrityksille huomattavaa haastetta saada rahti ajoissa perille. Useimmissa tapauksissa se onnistuu, mutta tässä tarvitaan vankkaa kokemusta, laajaa ammattiosaamista – jota kysytään ennen muuta suunnitteluvaiheessa – ja luotettavia kumppanuusyrityksiä. Optimaali organisoiminen ja ennakoiva suunnittelu ovat tässä vaiheessa ammattinsa osaavan huolintalIikkeen tärkeimmät tehtävät.

 

Jokaiseen Pfaff Internationalin suorittamaan eurooppalaiseen maakuljetuksen takana vaikuttaa vuosien kokemus ja siihen liittyvä ehdoton ammattiosaaminen.

Mikäli kuljetus ei raskaan painonsa tai suurien mittojensa vuoksi ole läpikestoisena tiekuljetuksena mahdollinen, meidän palveluihimme kuuluvat myös , erikois-ja raskaskuljetukset, multimodaalit kuljetukset ja laivaukset.