Multimodaalikuljetus – Lyhyesti:

  • globaalien multimodaalien projektilastausten toteutus
  • multimodaalien kuljetusten ohjaus ja valvonta
  • kuljetus- ja nosturiratkaisut kone- ja laitteistorakentajille
  • yhteistyö huolintaliikkeiden kanssa kaikkialla maailmalla
  • vientipakkausten asiantuntijapalvelut ja hankkiminen
Projektverladungen, multimodaler transport, weltweit, Steuerung, Überwachung, Projektspedition
Projektverladungen, multimodaler transport, weltweit, Steuerung, Überwachung, Projektspedition
Projektverladungen, multimodaler transport, weltweit, Steuerung, Überwachung, Projektspedition

„Multimodaalit kuljetukset“ Määritelmä

Multimodaalit kuljetukset tarkoittavat sitä kun tietyn tavaran tai kuljetusyksikön kuljettamisessa käytetään vähintään kahta kuljetusvälinettä. Voidaan myös sanoa, että tavara tai kuljetusväline kuljetetaan kahden erilaisen liikenneketjun avulla sovitun ajanjakson sisällä A:sta B:hen.

Multimodaalisessa kuljetuksessa käytetään ainakin kahta kuljetusmenetelmää tavaroiden tai kuljetusyksikön kuljetukseen. Erityinen multimodaalikuljetusten muoto on intermodaalinen kuljetus. Tässä tapauksessa tavarat kootaan kuljetusyksiköiksi (kontit, vaihtosäiliöt, irtotavarakontit jne.) ja kuljetetaan tässä muodossa käyttäen erilaisia kuljetusmuotoja. Tässä prosessissa yksittäiset tavarat eivät koskaan muutu, mutta vain kuljetusyksikkö kokonaisuutena vaihtaa kuljetusmenetelmien välillä, kuten rekka, juna ja laiva.

Inter- ja multimodaali kuljetukset edellyttävät erityistä ammattiosaamista

Vaatimuskenttä on laaja. Tämän alan pätevän yhteistyökumppanin täytyy hallita ammattitieto monipuolisesti, koska multimodaalien ja intermodaalien projektien toteuttaminen edellyttää yksityiskohtaista suunnittelua. Mitkä liikenneketjut on mahdollista yhdistää optimaalisesti? Miten toteutuksessa voidaan edetä resursseja tuhlaamatta? Mikä vaihtoehto mahdollistaa parhaiten myös taloudellisten tekijöiden huomioon ottamisen. Yksinkertaisesti: miten tavarat saadaan siirtymään kustannustehokkaasti, resursseja tuhlaamatta, täsmällisesti ja vahingoittumattomina päätepaikkaan?

Multimodaali kuljetus – esimerkki klassisesta kuljetusketjusta

Suuri, raskas kone on kuljetettava valmistajalta Saksasta USA:han. Kone pakataan lähettäjän luona vientipakkauksia koskevien määräysten mukaisesti merikuljetusten vaatimaan puulaatikkoon. Kone painaa laatikkoineen niin paljon, että suora maakuljetus satamaan ei ole viranomaismääräysten vuoksi sallittu. Siksi lasti haetaan rekalla tehtaalta ja kuljetetaan teiden ja siltojen kantokyvyn huomioon ottaen lähimpään sisävesisatamaan. Siellä lasti siirretään nostureilla sisävesilaivaa, joka vie sen käytössä olevia vesikuljetusreittejä pitkin lähimpään soveltuvaan merisatamaan. Siellä kone nostetaan laatikkoineen useimmiten satamanosturien avulla sisävesilaivasta ja – siirretään suoraan tai satamalaiturin kautta – valtamerilaivaan.

Laiva vie kuljetuksen meriteitse USA:han ja siellä taasen tällaiselle tavaralle soveltuvaan satamaan. Kone puretaan laivasta, otetaan pois laatikosta ja lastataan rekkaan lopulliselle vastaanottajalle kuljettamista varten, tietysti amerikkalaiset kuljetusmääräykset huomioon ottaen. Tämä on klassinen esimerkki multimodaalista projektikuljetuksesta.

Esimerkki intermodaalista kuljetuksesta olisi tässä tapauksessa koneen lisävarusteiden kuljettaminen. Ne pakataan suoraan heti lähettäjän luona konttiin, joka sellaisenaan haetaan lähettäjältä rekalla tai junalla ja viedään merisatamaan. Siellä se lastataan konttilaivaan, kuljetetaan USA:han ja siellä taasen siirretään kuorma-autoon ja kuljetetaan vastaanottajalle. Tässä tapauksessa tavara kulki koko ajan kontissa, joka siirtyi koko matkan yhtenä kuljetusyksikkönä lähettäjältä vastaanottajalle.

Pfaff International –
Olemme täyden palvelun yritys

Pfaff suunnittelee, organisoi ja toimii neuvonantajana projektikuljetusten kaikilla alueilla. Myös vientipakkaamisessa olemme neuvoa-antava ja hankinta-asiantuntijanne. Valvomme koko kuljetusketjun etenemisen tavaran lastaamisesta sen turvalliseen perille saapumiseen. Käyttäkää hyväksi monipuolista kokemustamme ja voitte iloita sujuvista kuljetuksista A:sta B:hen. Tarjoamme lisäksi tullipalvelut.  Lue lisää tullipalveluista klikkaamalla tästä.