Raideliikene lyhyesti:

  • perinteiset lastaukset raideleveyden vaihtamista varten tai ilman
  • konttikuljetukset raideliikenteessä
  • multimodaalit kuljetukset purku- ja lastaustoiminnot mukaanlukien
  • erikoislähetysten lastaaminen IYV-maat painopistealueena
  • projektikuljetukset
Bahnverkehre, Transport,  Verladung, Container-Verkehre, Multimodale Transporte, Verladung
Bahnverkehre, Transport,  Verladung, Container-Verkehre, Multimodale Transporte, Verladung
Bahnverkehre, Transport,  Verladung, Container-Verkehre, Multimodale Transporte, Verladung

Raideliikenne – faktat

Raidekuljetuksen etu on hyvä hinta-palvelu-suhde ja erinomainen turvallisuus. Vaaralliset tuotteet voidaan esimerkiksi varmistaa optimaalisesti käyttämällä eristämiseen väliseiniä yksittäisissä raideliikenne vaunuissa.

Kansainvälinen raideliikenne

Euroopan ja entisten IVY-maiden raideverkossa käytetään maasta riippuen erilaisia raideleveyksiä. Tilannetta helpottaa jos käytettävissä on yhteistyökumppani, jolla on paljon tietotaitoa alalla ja kokemusta ja joka tällaisessa tilanteessa järjestää tavaran purkamisen ja lastaamisen eri tyyppisistä vaunuista ja raidejärjestelmistä toiseen. Erityisesti tämä tulee kysymykseen silloin, kun siirtojärjestelyt koskevat ulkomitoiltaan ylisuuria kuormia, jotka täytyy lisäksi käsitellä erikseen.

Useimmissa raidekuljetuksissa tarvitaan joka tapauksessa purku- ja lastaustoimintoja. Tällöin rahti kuljetetaan erityisille tavara-asemille ja sieltä pois esimerkiksi kuorma-autoilla.

Raideliikenteen kuljetusyhdistelmät

Kuten edellä jo kävi ilmi, vain hyvin harvoissa tapauksissa tavara voidaan siirtää raidekuljetuksena suoraan asiakkaan oven eteen. Siksi tarvitaan hyvä suunnitelma raide- ja maantiekuljetuksen liittymäkohdan määrittämiseksi. Tähän suunnitteluun tarvitaan asiantuntijoita. He paneutuvat järjestelyihin kuljetuksen loppuun asti hiotun aikasuunnittelun pohjalta, perusteellisella ammattiosaamisella ja yhteistyössä luotettavien partnerien kanssa. Pfaff International on yhteistyökumppaninne tässä asiassa!

Löydätte lisää tietoa aiheesta myös palvelujemme eurooppalainen maaliikenne kohdasta.

Raideliikenne –
Pfaff International

Tunnemme kaikki yleiset vaunutyypit ja olemme hyvin perillä sekä eurooppalaisista että venäläisistä raideleveyksistä. Organisoimme ja suoritamme kansainvälisiä raideliikennelähetyksiä koko Euroopan alueella sekä Venäjälle ja entisiin IYV-maihin. Tarjoamme sekä standardin mukaisia raideliikenteen konttikuljetuksia että multimodaalikuljetuksia.

Tarvitsetteko ulkomitoiltaan ylisuuren kuljetuksen? Se ei ole mikään ongelma. Tarjoamme teille kokonaisratkaisun valmistajalta kuljetuksen lopulliseen määränpäähän saakka. Antakaa suunnittelu ja toteutus meidän käsiimme – tulette olemaan tyytyväisiä. Olemme asiantuntijoita tällä alueella.

Onko teillä toimeksiantoja myös laivauksen ja erityis- ja raskaskuljetusten alueella? Kyselynne kiinnostaa asiantuntijatiimiämme! Klikkaa tästä niin pääset yhteydenottosivulle.